Ukrestu esihlabelelweni 172 | Koze Kube Nini?

0
782
Ukrestu esihlabelelweni 172 | Koze Kube Nini?
Ukrestu esihlabelelweni 172 | Koze Kube Nini?

172 Koze Kube Nini?

Nkosi, se koba nini, U ngafikile na?
Inhliziy’ ikhathele, Ngokwephuza kwAkho;
Soba nin’ isikhathi, Esihle kakhulu,
Ukukhazimla kwAkho, Ku qhamke kwabAkho.

Ku nini Nkosi yomsa, U phune ekhaya?
Sewulibele kade, Bambalw’ ebalindi,
Nkos’ izinceku zAkho, Zi cwil’ ebubini.
Yingcosan’ elungile, Ekujabulele.

O vus’ abaleleyo, Tum’ izwi ba vuke.
Abangcwele maba thi, “uJesu’ u sondele.””
Mazivuth’ izibani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here